Uczniowie klas IV-VI, w ramach pracy w projekcie Comenius, wymyślali i wykonywali logo naszego przedsięwzięcia, które nosi tytuł „Differences are richness”. Jury uznało za najlepszą pracę logo Marcela Sypera z klasy V, kolejne miejsca zajęły Lila Bednarska z klasy V i Kamila Metych z klasy IV. Gratulujemy!