Projekt pani Agnieszki Ryszki – złożony w ramach programu „Mpotęga” uzyskał dofinasowanie na działania w ramach „Odysei umysłu”. Gratulujemy.