Ponad 24 kilogramy nakrętek odnieśliśmy do punktu zbiórki. Wiele osób zbiera je regularnie, angażuje rodziny, znajomych, np. Janek Kocoń, który razem z mamą przyniósł dwa duż worki pełne nakrętek.