Wczoraj omówiliśmy z uczniami i ich rodzicami wyniki próby w gimnazjum, a już jutro szóstoklasiści napiszą kolejną próbę sprawdzianu. Trzymamy kciuki.