Klasy I i II SLO rozpoczęły dzisiaj projekt wychowawczy o nazwie „Klasa i styl”.