Pan Edward Klonowski, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich na Litwie skierował do nas bardzo ciepłe podziękowania za bardzo porządną akcję charytatywną.