Ze względu na wyjątkową sytuację, Rada Pedagogiczna zdecydowała, że kwartały III oraz IV zostaną połączone. Liczba punktów będzie obliczana odrębnie dla każdego przedmiotu, zgodnie ze stopniem realizacji materiału.