Dyrektor ZSS informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego z dnia 28.06.2017 od 01.09.2017 zmienia się czesne wg następującego schematu:
Pierwsze dziecko: 380 zł
Drugie dziecko: 285 zł (za dwoje dzieci 665 zł)
Trzecie dziecko: 210 zł (za troje dzieci 875 zł)
Czwarte dziecko: 140 zł (za czworo dzieci 1015 zł)
Jak widać czesne wzrosło o 5 zł od rodziny. Kwota ta będzie przekazywana co miesiąc na funkcjonowanie KTO. Członkowie KTO nie będą wnosić opłaty 60 zł rocznie na działalność statutową stowarzyszenia. Bardzo proszę rodziców, którzy już opłacili czesne do końca roku 2017 o wyrównanie tej kwoty.
Iwona Lemiesz