Tuż po feriach zaczynamy realizować trzeci element tegorocznego programu wychowawczego przygotowanego w oparciu o pomysły i pod opieką prof. P. Zimbardo. Tym razem ogólne hasło brzmi: „W każdym z nas jest coś pięknego i interesującego”. Wśród wielu zajęć i działań klasowych przewidujemy także, m.in., konkurs „Mam talent”, konkurs integrujący pod nazwą „Matematyka bez granic”, kawiarenkę artystyczną, projekt na lekcjach religii pt. „Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie”,
a także (i tu uwaga, uwaga!) konkurs literacki.

Do udziału w nim zapraszamy uczniów, absolwentów, rodziców, dziadków, przyjaciół, nauczycieli i pracowników szkoły. Zasada jest prosta – prosimy o tekst wiersza, bajki, piosenki, wyliczanki, opowiadania, baśni, eseju…, który twórczo rozwija temat „Życie to piękno”.

Najlepsze prace opublikujemy w majowych „Spotkaniach”.
Szczegółowe informacje – M. Kowalcze