Informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas (serwery zewnętrzne) zablokowany został dostęp do dziennika internetowego. W sprawach związanych z osiągnięciami uczniów prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.
PRZEPRASZAMY!