P O N I E D Z I A Ł E K

25 czerwca 2012 r.

D Z I E Ń H I N D U S K I

III SG: 8:00-9:35 „R A N G O L I” MALOWANIE WZORÓW NA CHODNIKU – Nancy & Joanna Sapieha

I SG: 9:45-10:30 „W I Ą Z A N I E” TYPOWEGO STROJU HINDUSKIEGO
– Nancy & Arkadiusz Korolik

II SG: 9:45-11:30 GOTOWANIE PO HINDUSKU
– Nancy & Marzena Gmerek

I SG: 10:45-11:00 „BINDI”
– Nancy & Ewa Rychel

I-II SLO: 11:40 – 12:25 D E B A T A „SYSTEM EDUKACJI W INDIACH I W POLSCE”
– Nancy & Agnieszka Ryszka & Rafał Olecha

C A Ł Y D Z I E Ń SŁUCHAMY MUZYKI Z BOLLYWOOD ORAZ WDYCHAMY ZAPACHY INDIOPODOBNE