W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej wzięliśmy udział (maturzyści i klasa II gimnazjum) w interesujących zajęciach związanych z wystawą pt. „Reglamentowana codzienność”. Ekspozycja prezentuje różnorodne przykłady zachowań, obyczajów i rozwiązań, jakie obowiązywały w czasach PRL-u, czyli w latach 1945-1989, a które w wielu przypadkach wydają się bardzo dziwne. Wystawa jest tak przygotowana, że można w niej wziąć aktywny udział. Zapewne też zajęcia namówią nas do rozmów z rodzicami, dziadkami, znajomymi, którzy pamiętają ten okres.