Bardzo dobry wynik osiągnęli nasi szóstoklasiści ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Uzyskali średnią 28,9 przy średniej w Kłodzku 23,1 i w województwie 23,6. Gratulujemy!