W szkole, w budynku liceum, pozostaje automat z żywnością. Taką, która spełnia zasady rozporządzenia pani minister.