Ćwiczenie czyni mistrza – to chińskie przysłowie wyjątkowo dobrze się sprawdza na lekcjach geografii. Każdy projekt realizowany w ramach geografii składa się z wielu działań. Jednym z nich jest zaprojektowanie okładki do projektu. W ciągu roku okładek jest kilka, a w cyklu kształcenia kilkadziesiąt, nic więc dziwnego, że uczniowie klasy 1 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w tym względzie mają już wielką wprawę, o czym możemy się przekonać, oglądając projekty na stronie www.kto.klodzko.pl w zakładce „Informacje”.