I stało się! Złożony z dwunastu etiud filmowych film „Czwarte Pokolenie” został w dniu dzisiejszym zaprezentowany przed społecznością szkolną. W tym roku w ramach „Tygodnia Polskiego” realizowaliśmy projekt związany z II wojną światową. Na wszystkich etapach projektu cały ciężar realizacji filmowej spoczywał na uczniach ZSS, którzy pracowali w 12 grupach „różnowiekowych”. Ostateczny skład jest dziełem Marcela Sypera z klasy 3 SLO. Efekt jest poruszający i wzruszający!