« Wszystkie konkursy

Hasło XII Powiatowego Konkursu Kultury Języka Polskiego 2017/2018 brzmi:

„Zapal jakieś słowo (…) jak lampę naftową” [Ernest Bryll].

Cele konkursu:

 • Upowszechnianie wiedzy dotyczącej kultury języka polskiego;
 • Kształcenie umiejętności świadomego przestrzegania norm poprawności językowej;
 • Upowszechnianie przekonania o znaczeniu społecznym informatywnej funkcji języka;
 • Budzenie wrażliwości na piękno i bogactwo ojczystego języka.

Etapy konkursu:

 • Etap szkolny:
  • część pisemną – test poprawności językowej
 • Etap powiatowy (finał) obejmuje:
  •  część pisemną – test poprawności językowej
  • część ustną – przygotowaną prezentację (czas 3-5 minut) na temat:
   „Złapani w sieć – jak internet zmienia nasz świat?”
Przejdź do góry