« Wszystkie konkursy

Celem konkursu jest rozbudzanie pasji w poznawaniu świata antycznego, na którym opiera się cała europejska cywilizacja.

Etapy konkursu:

  • etap szkolny – odbywa się w szkole podstawowej, która zgłosiła swój udział w konkursie.
  • etap wojewódzki – odbywa się w Zespole Szkół Urszulańskich przy pl. Nankiera 16 we Wrocławiu.
Przejdź do góry