Nasi gimnazjaliści, jak wszyscy w całej Polsce, otrzymali dzisiaj oficjalne wyniki kwietniowych egzaminów. Są świetne. Jeśli różnica wyników sprawdzianu naszych szóstoklasistów ze średnim wynikiem w mieście wynosiła kilka procent, to w przypadku gimnazjalistów sięga nawet 30%. Oto szczegóły:

część humanistyczna
język polski: SG – 77,8%, miasto – 62,3%, różnica 15,5%
historia: SG – 68,9%, miasto – 55,2%, różnica 13,7%

część matematyczno-przyrodnicza
matematyka: SG – 73,3%, miasto – 44%, różnica 29,3%
przyroda: SG – 68,8%, miasto – 50,2%, różnica 18,6%

część językowa
język angielski-poziom podstawowy: SG – 87,7%, miasto – 69,7%, różnica 18%
język angielski-poziom rozszerzony: SG – 78,7%, miasto – 50,6%, różnica 28,1%

Brawo! Jesteśmy z Was bardzo dumni.