Diagnoza z matematyki na koniec roku szkolnego 2015/2016 wypadła bardzo obiecująco.
I tak:
– klasa I SG utrzymała wysoki poziom uzyskując 65%, przy 52% w województwie i 55% w Polsce,
– klasa II SG wskoczyła nam na poziom bardzo wysoki (wyraźny wzrost w porównaniu
z początkiem roku) uzyskkując 60%, przy 42% w wojwództwie i 45% w Polsce.

Rośnie nam kolejne pokolenie dobrych matematyków.