Nasze szóstoklasistki i nasi szóstoklasiści osiągnęli świetne wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty. Oto zestawienie średnich z podziałem na przedmioty:

język polski – 77,3%, w Kłodzku 72,2%, w województwie 72,7%
matematyka – 71,6%, w Kłodzku 55%, w województwie 59,1%
język angielski – 84,4%, w Kłodzku 80%, w województwie 78,1%

średnia ogólna – 74,6%, w Kłodzku 63,8%, w województwie 66,1%

Brawo! Jesteśmy bardzo dumni.