Uczennice i uczniowie klasy III naszego gimnazjum uzyskali bardzo dobre wyniki ze wszystkich części egzaminu. Porównawcze zestawienie punktów z wynikami szkół w naszym mieście i w całym województwie wygląda następująco:

język polski – 70,1 – o 5,4 wyższy niż w Kłodzku i o 2,9 niż w województwie

historia – 71,5 – o 14 wyższy niż w Kłodzku i o 13,6 niż w województwie

matematyka – 64,2 – o 17,9 wyższy niż w Kłodzku i o 13,6 niż w województwie

przyroda – 68,1 – o 14,4 wyższy niż w Kłodzku i o 13 niż w województwie

język angielski podstawowy – 79,3 – o 7,2 wyższy niż w Kłodzku i o 10,6 niż w województwie

język angielski rozszerzony – 63,8 – o 7 wyższy niż w Kłodzku i o 10,6 niż w województwie