Już we wtorek, 12 kwietnia, zapraszamy członkinie i członków Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Początek został zaplanowany na 16.00. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, został wyznaczony termin drugi, w tym samym dniu o 16.30. Porządek Walnego Zebrania przewiduje wiele ważkich decyzji, w tym również wybór wszystkich organów Towarzystwa na kadencję 2016-2020. Liczymy na niezawodne przybycie.
Zebrania w klasach po III kwartale rozpoczną się około 17.30.