Drodzy Państwo

W najbliższy wtorek 31.03. odbędą się zebrania klasowe podsumowujące III kwartał. Termin zebrań ustalono na godz. 17. Przed zebraniami o godz. 16.30 odbędzie się Walne Zebranie członków KTO, na które serdecznie zapraszam. Przypominam, że zgodnie z procedurami, jeżeli o godz. 16.30 nie będzie kworum , drugi termin zebrania ustalony jest na ten sam dzień a godz. 17.00. W takiej sytuacji zebrania w klasach zaczną się o 17.30. Od Państwa obecności zależy, czy wszystko odbędzie się we właściwym czasie.

Pozdrawiam!

Iwona Lemiesz