Zapraszamy na spotkania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 16 września 2014 r. (wtorek) o godz. 17.00. Po zebraniach klasowych, w sali gimnastycznej, odbędzie się prezentacja nowego dziennika elektronicznego dla rodziców klas IV-VI, I-III SG i I-III SLO. Po prezentacji zaplanowaliśmy spotkanie dla rodziców uczniów przyjętych do szkoły od września, w czasie którego nastąpi omówienie systemu oceniania obowiązującego w szkole.
Zapraszamy.