Jutro od 17.00 zapraszamy na spotkania z wychowawcami. Podsumujemy dwa kwartały, porozmawiamy o planach na drugą część roku szkolnego.