W tym roku Referat Misyjny Świdnickiej Kurii Biskupiej zaprasza dzieci szkół podstawowych naMISYJNE WAKACJE Z BOGIEMdo Wilkanowa w dniach8-15 lipca 2014r.
Zgłoszeniamożna dokonać w Referacie Misyjnym Świdnickiej Kurii Biskupiejdo dnia 25 czerwca, telefonicznie (74) 856 44 05, 787 712 013 lub
na adres e-mail:misje@diecezja.swidnica.pl
Kartęuczestnictwamożna pobraćna stronie internetowej, którą trzeba wypełnić i koniecznie dostarczyć przed rozpoczęciem turnusu misyjnego. Koszt pobytu dla jednej osobywynosi 330. zł. Dojazd i powrót we własnym zakresie.
W SZKOLE ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE p. Agnieszka Makarewicz