Zapraszamy na pielgrzymkę pieszą do Wambierzyc – zaproszenie jest kierowane do wszystkich odważnych – silnych ciałem i duchem!
Szczegółowe informacje znajdziesz tu:
http://www.diecezja.swidnica.pl (patrz: WAMBIERZYCE – diecezjalne spotkanie młodzieży)

Agnieszka Makarewicz