Pierwsze zaproszenie
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
Zabytkowa Kopalnia Złota w Złotym Stoku
zapraszają na wędrówkę Górami Złotymi
w ramach projektu:

ZŁOTO DLA WYTRWAŁYCH
16 września (piątek) 2011 r.

Tym razem spotykamy się na Przełęczy Jaworowej
(od Złotego Stoku na 8 km drogi nr 390 do Lądka Zdroju),
by po przejściu 9 km zakończyć wędrówkę w Złotym Stoku.

START: 16 września godz. 9.30 z Przełęczy Jaworowej.
ZAKOŃCZENIE: tego samego dnia o godz. 16.30 w Kopalni Złota w Złotym Stoku.

WPISOWE w kwocie 15 zł od osoby (jeden opiekun na 10 uczniów bezpłatnie)
prosimy do dnia 13 września 2011 r. godz. 15.00 (wtorek)
wpłacać osobiście, przelewem na konto lub przekazem pocztowym na adres:
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, 57-300 Kłodzko, ul. Daszyńskiego 12.
Bank Zachodni WBK S.A. o. Kłodzko 71 1090 2327 0000 0005 9400 4322
Przekazanie pieniędzy jest równoznaczne z dokonaniem wpisu na rajd.

W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY:
• porcję smacznej kiełbasy i chleba na ognisko oraz pyszną herbatę i kawę dla każdego,
• pamiątkowe kłodzkie talary dla każdego (co najmniej jeden – ale więcej dla aktywnych uczestników),
• bezpłatne wejście i zwiedzanie z przewodnikiem Zabytkowej Kopalni Złota,
• dużo dobrej zabawy na turystycznym szlaku, w podziemiach oraz przy wspólnym ognisku,
• spotkanie z kolegami i koleżankami z różnych szkół Dolnego Śląska.

UWAGA…
Z okazji 15-lecia trasy turystycznej w Zabytkowej Kopalni Złota w Złotym Stoku,
tego dnia za zdobyte na szlaku w górach talary, każdy będzie mógł
zakupić różne atrakcje, przygotowane przez organizatorów na terenie kopalni, m.in.:
wspinaczkę po ściance alpinistycznej, strzelanie z łuku, płukanie złota w potoku,
skoki na batucie, pracę w mennicy przy produkcji monet, strzelanie z karabinów,
poszukiwanie diamentów i innych kamieni szlachetnych i wiele, wiele innych.
PRZYPOMINAMY, że podczas całego projektu każdy opiekun osobiście odpowiada
za bezpieczeństwo powierzonych sobie osób niepełnoletnich (uczniów).

WIĘCEJ INFORMACJI u koordynatorA PROJEKTu: Janusza Laski – tel (74) 867 04 99
ORAZ NA STRONACH: www.k-t-o.prv.pl oraz www.kopalniazlota.pl

Drugie zaproszenie
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
Zabytkowa Kopalnia Złota w Złotym Stoku
zapraszają na
jednodniowe warsztaty artystyczne
w ramach projektu:

ZŁOTO DLA WYTRWAŁYCH
16 września (piątek) 2011 r.

Tym razem spotykamy się w Zabytkowej Kopalni Złota w Złotym Stoku.

POCZĄTEK: 16 września godz. 9.30 przy wagonikach w Kopalni Złota.
ZAKOŃCZENIE: tego samego dnia ok. godz. 16.30 w Kopalni Złota w Złotym Stoku.
ZAPISY: telefonicznie (74) 867 04 99 do dnia 14 września godz. 14.14 (środa).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Uczestnicy docierają do kopalni w Złotym Stoku na własny koszt.
Prosimy o to, by każdy zabrał pędzle oraz strój stosowny do prac artystycznych.
Sądzimy, że jeden opiekun powinien zabrać od 4 do 10 uczniów.

W RAMACH WARSZTATÓW ZAPEWNIAMY:
• bezpłatne materiały plastyczne dla wszystkich uczestników warsztatów,
• wykonanie przez każdego uczestnika warsztatów rzeźby GNOMA i umieszczenie jej na wystawie,
• porcję smacznej kiełbasy i chleba na ognisko oraz pyszną herbatę i kawę dla każdego,
• pamiątkowe kłodzkie talary dla każdego (co najmniej jeden – ale więcej dla aktywnych uczestników),
• bezpłatne wejście i zwiedzanie z przewodnikiem Zabytkowej Kopalni Złota,
• dużo dobrej artystycznej zabawy na powierzchni, w podziemiach oraz przy wspólnym ognisku,
• spotkanie z kolegami i koleżankami z różnych szkół Dolnego Śląska,
• certyfikat uczestnictwa w projekcie dla każdego ucznia i nauczyciela,
• płytę DVD z kompletem zdjęć powstałych rzeźb dla każdego opiekuna (doślemy pocztą).

UWAGA…
Z okazji 15-lecia trasy turystycznej w Zabytkowej Kopalni Złota w Złotym Stoku,
tego dnia za zdobyte podczas warsztatów talary, każdy będzie mógł
zakupić różne atrakcje, przygotowane przez oragnizatorów na terenie kopalni, m.in.:
wspinaczkę po ściance alpinistycznej, strzelanie z łuku, płukanie złota w potoku,
skoki na batucie, pracę w mennicy przy produkcji monet, strzelanie z karabinów,
poszukiwanie diamentów i innych kamieni szlachetnych i wiele, wiele innych.
PRZYPOMINAMY, że podczas całego projektu każdy opiekun osobiście odpowiada
za bezpieczeństwo powierzonych sobie osób niepełnoletnich (uczniów).

WIĘCEJ INFORMACJI u koordynatorA PROJEKTu: Janusza Laski – tel (74) 867 04 99
ORAZ NA STRONACH: www.k-t-o.prv.pl oraz www.kopalniazlota.pl