W piątek, 29 czerwca, uroczyście zakończymy rok szkolny i zaczniemy wakacje. Spotykamy się o 9.45, żeby o 10.00 rozpocząć część oficjalną w sali widowiskowej KCKSiR. Po niej przechodzimy do szkoły na rozdanie świadectw. Przypominamy, że samorząd uczniowski zaproponował, jak w ubiegłym roku, żeby zamiast kwiatów dla nauczycieli pieniądze na nie przeznaczyć dla Kena.