W tym roku na rajdową trasę wyruszyło ponad pięćset osób, w tym prawie półtorej setki to osoby związane ze Społeczną. Na szlaku spotkało się 80 uczniów ZSS, 6 absolwentów naszej szkoły oraz 40 rodziców, dziadków i przyjaciół Społecznej. Policzyliśmy nawet ilu uczniów reprezentowało poszczególne klasy ZSS, i tak:
klasę 1 Społecznej Szkoły Podstawowej – 1 uczeń,
klasę 2 Społecznej Szkoły Podstawowej – 4 uczniów,
klasę 3 Społecznej Szkoły Podstawowej – 7 uczniów,
klasę 4 Społecznej Szkoły Podstawowej – 7 uczniów,
klasę 5 Społecznej Szkoły Podstawowej – 11 uczniów,
klasę 6 Społecznej Szkoły Podstawowej – 6 uczniów,
klasę 1 Społecznego Gimnazjum – 6 uczniów,
klasę 2 Społecznego Gimnazjum – 16 uczniów,
klasę 3 Społecznego Gimnazjum – 11 uczniów,
klasę 1 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – 7 uczniów,
klasę 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – 5 uczniów,
klasę 3 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – 1 uczennica.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które pomogły zorganizować tegoroczny rajd. Najwięcej napracowali się członkowie szkolnego Klubu Ekologicznego – piękne dzięki za wszystko! Dziękuję pp. Kasi Wojtaszek i Arturowi Kwiatkowskiemu oraz Violi i Dariuszowi Gulijom za pomoc na starcie i mecie wędrówki. Jadzi Rogalskiej, Hani Cudak, Ani Bober, Markowi Krzakowi, Piotrowi Boberowi, Darkowi Marciniszynowi, Piotrowi Wołoszowi, Bartkowi Plucie, Jurkowi Deroniowi i Jurkowi Didykowi dziękuję za bezinteresowną pracę na rzecz uczestników rajdu. Nauczycielom ZSS: Asi Sapieże, Iwonie Lemiesz, Agnieszce Ryszce, Dorocie Kawińskiej-Domurad, Agnieszce Makarewicz, Ewie Kornaszewskiej, Beacie Korolik, Lence Sołtysik, Mietkowi Kowalcze i Tomkowi Żołnierzowi dziękuję za pomoc i świetną współpracę na trasie rajdu. Wszystkim uczestnikom tej turystycznej imprezy dziękuję za wspaniałą atmosferę podczas wędrówki oraz na postojach. Piękne dzięki za wszystko!
Janusz Laska