Na ścianach korytarzy obu budynków można obejrzeć zdjęcia klas w strojach, w których wystąpili w projekcie „Tydzień Polski”. Warto dodać, że będą one umieszczone w kalendarzu szkolnym na rok 2017. Edycja niedługo, nakład limitowany.