Interesujące dzieła, bardzo ciekawe omówienie – co ważne nie za długie, wreszcie poczucie udziału w bardzo ważnym wydarzeniu kulturalnym na światowym poziomie; takie komentarze „na gorąco” wypowiadają uczestniczki i uczestnicy wyjazdu na wystawę Fridy Kahlo do Poznania.