Prace, które powstawały w czasie warsztatów plastycznych z okazji 25 lecia szkoły zostały dzisiaj zawieszone przez p. Lucka na budynku od strony parku. Kolorystyką, tematami, wielkością zwracają uwagę przechodniów.