Dzisiaj ogłoszono oficjalne wyniki egzaminu gimnazjalnego. Nasi uczniowie osiągnęłi świetne rezultaty. Oto one, podane jako średnie:

część humanistyczna
język polski 68,6 % o 9,3% więcej niż w mieście
historia 74,3% o 11,4 % więcej

część matematyczno-przyrodnicza
matematyka 67,1% o 21,2 % więcej
przyroda 66,9% o 16,% więcej

część językowa
podstawa 90% o 17,9% więcej
rozszerzenie 74,3% o 20,9% więcej

Bardzo, bardzo gratulujemy.