Nasi szóstoklasiści osiągnęli dobry wynik zewnętrznego sprawdzianu OKE na zakończenie szkoły podstawowej. Jest on wyższy od średniej wojewódzkiej o 5 punktów.