Od jutra do piątku p. Iwona lemiesz i p. Arek Korolik popracują w Porto wspólnie z naszymi partnerami nad szczegółami projektu w ramach programu Erasmus+.