Duża grupa uczniów klas VI, I, II i III SLO, pod kierownictwem p. Piotra Kołodziejczyka, wyjeżdża jutro na narty w ramach obowiązkowego zaliczenia narciarstwa na zajęciach wychowania fizycznego