We wspólpracy ze Stowarzyszeniem Pielgrzymującej Ziemi Kłodzkiej szóstoklasiści naszej szkoły wybierają się w najbliższy czwartek na autobusową pielgrzymkę do Częstochowy.