W poniedziałek, 20 października, wybierzemy przewodniczącą/przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Kandydują:
1. Jakub Bachmatiuk
2. Janek Kocoń
3. Zosia Górska
4. Patryk Mosór
5. Janek Sapieha
6. Kacper Sienkiewicz
7. Hania Syrek
8. Dominik Tomaszewski