Paulina Kołodziejczyk, Wojtek Stępień i Marcel Syper z klasy III SG, Paulina Awiżeń i Kamila Metych z klasy II wsparli organizacyjnie wykład i koncert organowy w kościele jezuitów w Kłodzku. Warto dodać, że pan Grzegorz Kornaszewski nagrywał całość przedsięwzięcia, które bardzo się udało.