Kinga Walczak z klasy I SLO przyjmuje zgłoszenia do pracy wolontariackiej w ramach styczniowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do najbliższego piątku.