Najbliższe dwa dni, 11 i 12 czerwca – wolne od zajęć ?