Szanowni Państwo

W dniach 16.10.2012 – 25.10.2012 w Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl). Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami, partnerami szkoły, obserwacja zajęć szkolnych, obserwacja szkoły. Wizytatorzy przeprowadzą też ankietowanie rodziców uczniów klas V i VI SP, a także II i III SG Wnioski z wszystkich tych działań będą zebrane w raport, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce „Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”. Mamy nadzieję, że nasze szkoły wypadną bardzo dobrze. Bardzo proszę Państwa o współpracę, wyrozumiałość i odłożenie różnych spraw, które chcielibyście z nami załatwić na termin późniejszy, ponieważ wszyscy będziemy bardzo zajęci.
Iwona Lemiesz