Od jutra do soboty w szkole będzie przebywać, pracować i zwiedzać z nami okolice grupa Litwinów. Wizyta ma charakter ściśle roboczy. Spróbujemy wypracować wspólne plany i sposoby ich realizowania. Już teraz warto podkreślić, że rodzice grupy licealistów zdecydowali się wesprzeć projekt i przyjmują litewskich gości we własnych domach.