Wiktoria z klasy I SG została stypendystką burmistrza Stronia Śląskiego. Gratulujemy!