Pięknymi życzeniami i opłatkiem dzieliliśmy się wczoraj podczas tradycyjnej szkolnej wigilii. Atmosfera, rozmowy, krótkie przedstawienie, potrawy, wspólne śpiewanie kolęd stworzyły, jak co roku, niepowtarzalne przeżycie.