Wieczór filmowy trwa od godz. 18.00 w czwartek 10 listopada do godz. 10.00 w piątek 11 listopada.