Pierwsze w nowym roku szkolnym spotkania z rodzicami. Plany na cały rok, rozmowy i ustalenia. Od 18.00 informacje na temat systemu oceniania i dziennika elektronicznego – to spotkanie w klasie I SLO.