Klasy gimnazjalne oraz klasa I liceum naszej szkoły miały zaszczyt spotkać się i porozmawiać z kombatantem – Panem Tytusem. Opowiadał on o swojej działalności w ramach podziemnych organizacji harcerskich, o akcjach przeciwko okupantom oraz o konsekwencjach, jakie poniósł za taką patriotyczną działalność. Pan Tytus aktualnie mieszka w Polanicy Zdroju i stara się zaszczepić w młodym pokoleniu szacunek dla ludzi, którzy poświęcali się dla ojczyzny. Jesteśmy przekonani, że wśród nas to się udało.

Klasa III SG
Relacja: